Tworzywa sztuczne

Na podstawie decyzji nr DW.II.7243.2.2.2013, wydanej przez Marszałka Województwa Lubuskiego spółka EF-Recykling prowadzi działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów i surowców wtórnych wymienionych w przedmiotowej decyzji.

W ramach prowadzonego zakładu firma EF-Recykling sp.  z o.o. zbiera i przyjmuje jaku surowiec wtórny następujące rodzaje tworzyw sztucznych:

 • opakowania z tworzyw sztucznych (PE, HDPE, LDPE, PP, PS, PET)
 • opakowania z drewna,
 • zmieszane odpady opakowaniowe,
 • opakowania ze szkła,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • drewno.

Do utylizacji przyjmujemy następujące rodzaje tworzyw sztucznych:

 • opakowania z tworzyw sztucznych (ABS, PVC)
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 • zużyte opony,
 • guma.
Cennik skupu surowców wtórnych (cena za Mg)

 • Folia bezbarwna LDPE - 300zł/Mg
 • Folia kolorowa LDPE - 300zł/Mg
 • Folia bezbarwna HDPE - do uzgodniania
 • Folia kolorowa HDPE - do uzgodnienia
 • BigBagi - do uzgodnienia
 • Butelki PET - do uzgodnienia
 • Paski od bandownic PET | PP - do uzgodnienia
 • Pojemniki HDPE - do uzgodnienia